Ο Τηλέμαχος Μούσας με τον Satnam Ghai στη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη